Wymagania

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSÓB URUCHAMIAJĄCYCH AGENCJĘ OPŁAT EXPERT

 

I. Wymagania organizacyjne:

 

   1. Złożenie podania o uruchomienie agencji opłat, zawierającego proponowaną lokalizację.

   2. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

   3. Złożenie kompletu dokumentów (według pkt. IV).

   4. Pozytywna weryfikacja kandydatury.

   5. Wpłata 1000 zł opłaty startowej.

 

II. Wymagania osobowe:

 

   1. Udział w szkoleniu (bezpłatnym organizowanym przez GF EXPERT).

 

III. Wymagania techniczne:

 

   1. Boks kasowy lub otwarte stanowisko kasowe – wykonane zgodnie z zaleceniami GF EXPERT

       i ubezpieczyciela (m.in. wysokość boksu min. 2,20 m).

   2. Atestowany zamek zatrzaskowy (dotyczy boksu).

   3. Szyby bezpieczne co najmniej klasy P2 w okienku kasowym (dotyczy boksu).

   4. Meble: biurko, szafki, krzesło.

   5. Tester do banknotów (światło białe i UV).

   6. Sejf I klasy odporności.

   7. Komputer (minimalne parametry: Procesor 1GHz, pamięć RAM 1Gb, Dysk twardy 10GB, dostęp do  Internetu – zalecane łącze min. 256kb/s, drukarka laserowa lub pigmentowa – zalecane HP LaserJet 1020 lub wyższa, EPSON Workforce M105 lub wyższa, licencjonowany system operacyjny Windows XP lub nowszy).  

  8. Podkładka gumowa i poduszka do stempla, fachownica na bilon, tusz olejowy do stempli
      metalowych (czarny), papier do drukarki, materiały biurowe.

  9. Czytnik kodów kreskowych – zalecany LS 2208.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

   1. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (osoba fizyczna) lub wypis z Krajowego
       Rejestru Sądowego (osoby prawne). W przedmiocie działalności gospodarczej znajdować się powinny
       następujące wpisy według klasyfikacji PKD 2007 – 64.99 Z, 64.19 Z, 64.92 Z lub według klasyfikacji
       PKD 2004 – 6523 Z, 6512 Z, 6522 Z.   

   2. REGON.

   3. NIP.

   4. Umowa najmu lub inny dokument potwierdzający status prawny lokalu, w którym znajdować się będzie
       agencja opłat.

   5. Aktualne zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr
       Karny.

   6. Zaświadczenie o zarobkach poręczycieli (w przypadku emeryta – ostatnia decyzja o zmianie wysokości
       emerytury, w przypadku rencisty – wypis orzeczenia lekarza orzecznictwa ZUS i ostatnia decyzja o
       zmianie wysokości świadczenia, w przypadku gdy poręczyciel prowadzi własną działalność gospodarczą

        – PIT za poprzedni rok.)

   7. Polisa ubezpieczeniowa agencji.

   8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami.

   9. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami.

 10.  Zgoda na sprawdzenie agenta i poręczycieli w rejestrze długów.