Dane firmy
Dane firmy

 
Grupa Finansowa " EXPERT " sp. z o.o.*

53-146 Wrocław, ul. Jemiołowa 44/104
tel. (71) 332-49-30, fax (71) 332-49-31
NIP: 897-16-83-744, REGON: 932916743, KRS: 0000175317
Zarejestrowana w Sądzie Rej. dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 200 000 zł wpłacony w całości

* do 31.12.2005 r. spółka funkcjonowała pod nazwą Dolnośląska Agencja Finansowa "ELIXIR" Sp. z o.o.