Przelewy Krajowe

W Agencjach Opłat EXPERT mogą Państwo dokonać przelewu na dowolne
krajowe konto bankowe, w tym przelewów na ZUS, US, KRUS itp.
Opłata za dokonanie przelewu pobierana jest według cennika danej agencji
i może wynosić od 0 zł do 0,5% wartości przelewu.