JUŻ MOŻNA PŁACIĆ RACHUNKI KARTĄ!

Grupa Finansowa EXPERT wprowadziła w Agencjach Opłat EXPERT możliwość opłacania rachunków kartami (w tym kartami kredytowymi). Wykaz agencji akceptujących płatność kartami dostępny jest w zakładce lista agencji.