WYPŁATY GOTÓWKI W AGENCJACH OPŁAT EXPERT

W Agencjach Opłat EXPERT które posiadają terminale płatnicze można dokonywać wypłat gotówki. Każda osoba która opłaci kartą płatniczą rachunek na kwotę minimum 10 zł może dokonać wypłaty gotówki do kwoty 300 zł. Za wypłatę nie są pobierane żadne opłaty, również banki nie naliczają z tego tytułu żadnych opłat klientom!