Grupa Finansowa Expert - Agencje Opłat
SZYBSZE PRZELEWY NATYCHMIASTOWE OD 1 STYCZNIA 2015

 
WYPŁATY GOTÓWKI W AGENCJACH OPŁAT EXPERT

W Agencjach Opłat EXPERT które posiadają terminale płatnicze można dokonywać wypłat gotówki. Każda osoba która opłaci kartą płatniczą rachunek na kwotę minimum 10 zł może dokonać wypłaty gotówki do kwoty 300 zł. Za wypłatę nie są pobierane żadne opłaty, również banki nie naliczają z tego tytułu żadnych opłat klientom!
                                       

 
GF EXPERT INSTYTUCJĄ PŁATNICZĄ!

20 grudnia 2012r Grupa Finansowa EXPERT jako trzecia firma w Polsce uzyskała status Instytucji Płatniczej i została wpisana do Rejestru usług płatniczych pod nr IP3/2012. 

Zgdonie z Ustawą o usługach płatniczych oznacza to, że nasi partnerzy prowadzący Agencje Opłat EXPERT mogą legalnie prowadzić działalność i nie muszą ubiegać się o status Biura Usług Płatniczych ani ponosić związanych z tym kosztów.

 
JUŻ MOŻNA PŁACIĆ RACHUNKI KARTĄ!

Grupa Finansowa EXPERT wprowadziła w Agencjach Opłat EXPERT możliwość opłacania rachunków kartami (w tym kartami kredytowymi). Wykaz agencji akceptujących płatność kartami dostępny jest w zakładce lista agencji.